Image

Natteravning

Image Image
Natteravnene i Bergen

Hva er natte ravning?

Natteravning handler om å være til stede for barn og unge når de ferdes ute på kveld- og nattestid, ta ansvar og vise medmenneskelig omsorg.

Når voksne er til stede der ungdommer ferdes virker det forebyggende og dempende på uønskede hendelser.

GI DIN GRASROTANDEL

Grasrotmottaker

Natteravnene i Bergen Sentrum

Bergenhus & Årstad kulturkontor
Kong Oscars gate 54
5017 Bergen
Org.nr.: 980174247

Natteravnene i Bergen

Hvem kan være natteravn?

Kun voksne over 18 år kan være natteravner. Man trenger ingen spesiell utdannelse eller erfaring for å kunne være natteravn. Vi er opptatt av at det skal være mangfold i natteravnene, både når det gjelder bakgrunn, alder og kjønn.

Image
Image

Natteravn rådet

Mer informasjon om Natteravnrådet.

Veteranene

Mer informasjon om veteranene.

Tryg Forsikring

Tryg forsikring – En solid partner.