Dagravner

Natteravner på dag og ettermiddagstid.

Noen steder i landet har man dagravner i tillegg til natteravner. Målet er å skape større trygghet og motvirke uønskede episoder blant ungdom som samles ved lokale kjøpesentre og knutepunkter etter skoletid. Noen steder er også dagravner til stede i nærheten av skolene og langs skoleveien.

Sekretariatet

Dersom man ønsker å starte en ny natteravngruppe er det sekretariatet man kontakter

Natteravnrådet

Et demokratisk valgt organ som representerer fellesskapet av grupper som er tilknyttet Natteravnene Norge

Tryg

Tryg Forsikring er hovedsamarbeidspartner og en viktig sammarbeidspartner for Natteravnene Norge.

Rus og ungdom

Fra flere steder i landet rapporteres det om at ungdom rekrutteres til rusbruk på steder der grupper av ungdom oppholder seg etter skoletid. At voksne er synlig til stede som dagravner kan være med på å motvirke og dempe negativ adferd. Vi observerer, lytter og snakker med dem som ønsker en prat. Dagravnene har egne refleksvester merket Dagravnene. Dagravnene kan også benytte natteravnjakkene.

Hvis gruppen din ønsker å starte med dagravning, ta kontakt med NiBS.