Natteravnkonferansen
24. – 25. september

Lørdag og søndag møtte frivillige natteravner fra hele landet opp for å delta på Natteravnskonferansen i Bergen. 

Konferansen gikk over to dager og hadde et innholdsrikt og spennende program. Fra programmet kan vi blant annet nevne Leo Ajkic som snakket om ungdom og rus. KoRus Bergen snakket om Ungdata- undersøkelsen og rusbruk blant ungdom. Politiets nettpatrulje vest bidro også med et interessant innlegg om hvilke utfordringer barn og unge står i på nett i dag. Stiftelsen Natteravnene deltok også på konferansen, og har fått laget en liten animasjonsfilm som er ment å bidra med rekruttering av flere frivillige i natteravnene. Filmen blir etterhvert distribuert til alle natteravngrupper. 

Natteravnkonferansen ble finansiert av Natteravnene Norge sin hovedsamarbeidsapartner Tryg Forsikring. Norgessjef i Tryg Espen Opedal holdt et innlegg på konferansen der han blant annet takket alle som gjør en frivillig innsats i sitt lokalmiljø.

Natteravnkonferansen mottok også en videohilsen fra Kultur – og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

På konferansens andre dag ble det holdt innlegg fra Natteravnene Voss, Natteravnene Stavanger, Natteravnene Tønsberg og Natteravnene Danmark. Det var interessant å høre hvordan natteravningen drives på de ulike stedene. 

Rektor ved Rothaugen skole holdt et innlegg hvordan skole og foreldre kan samarbeide om natteravning og viktigheten av dette.

Konferansen ble avsluttet med et løst og ledig innlegg fra professor emeritus og hypokonderlege Ingvard Wilhelmsen.

Det var kjekt å se at så mange natteravner tok turen til Bergen. Vi håper at konferansen kan være til inspirasjon i det videre natteravnarbeidet lokalt.