Natteravnkonferansen

Tryg er i samarbeid med Natteravnrådet vertskap for Natteravnkonferansen som arrangeres annethvert år i Bergen. Konferansen skal bidra til kunnskapsdeling, erfaringsutveksling og gi motivasjon til det lokale natteravnarbeidet. Natteravnene sitt årsmøte avholdes på Natteravnkonferansen annethvert år.

Sekretariatet

Dersom man ønsker å starte en ny natteravngruppe er det sekretariatet man kontakter

Natteravnrådet

Et demokratisk valgt organ som representerer fellesskapet av grupper som er tilknyttet Natteravnene Norge

Tryg

Tryg Forsikring er hovedsamarbeidspartner og en viktig sammarbeidspartner for Natteravnene Norge.

Konferanse - 2022

Lørdag 24.september – søndag 25. september møtte frivillige natteravner fra hele landet opp for å delta på Natteravnskonferansen i Bergen. 

Konferansen gikk over to dager og hadde et innholdsrikt og spennende program.

Fra programmet kan vi blant annet nevne Leo Ajkic som snakket om ungdom og rus. KoRus Bergen snakket om Ungdata- undersøkelsen og rusbruk blant ungdom. Politiets nettpatrulje vest bidro også med et interessant innlegg om hvilke utfordringer barn og unge står i på nett i dag.

Stiftelsen Natteravnene deltok også på konferansen, og har fått laget en liten animasjonsfilm som er ment å bidra med rekruttering av flere frivillige i natteravnene. Filmen blir etterhvert distribuert til alle natteravngrupper. 

Natteravnkonferansen ble finansiert av Natteravnene Norge sin hovedsamarbeidsapartner Tryg Forsikring. Norgessjef i Tryg Espen Opedal holdt et innlegg på konferansen der han blant annet takket alle som gjør en frivillig innsats i sitt lokalmiljø.