Natteravnrådet

Kristin S. Østevold

Leder i Bergen

Inger M. Bakken

Rådsmedlem Trondheim

Morten Brandt

Nestleder Kristiansand

Hans Forodden

Rådsmedlem Midtre Gauldal

Kristina Eikebråten

Rådsmedlem Ski

Arild Gabrielsen

Rådsmedlem Stavanger

Egil Paulsen

Rådsleder Oslo

Hanne Holte

Rådsmedlem Harstad

Natteravnrådet er et demokratisk valgt organ som representerer fellesskapet av grupper som er tilknyttet Natteravnene Norge. Natteravnrådet skal være samlende for alle våre natteravngrupper. Natteravnrådet skal ivareta Natteravnenes interesser i hele landet og er Natteravnenes utøvende organ mellom årsmøtene.

Sekretariatet

Dersom man ønsker å starte en ny natteravngruppe er det sekretariatet man kontakter

Natteravnrådet

Et demokratisk valgt organ som representerer fellesskapet av grupper som er tilknyttet Natteravnene Norge

Tryg

Tryg Forsikring er hovedsamarbeidspartner og en viktig sammarbeidspartner for Natteravnene Norge.

Medlemmer

Medlemmene i Natteravnrådet velges av årsmøtet som gjennomføres annenhvert år i tilknytning til Natteravnkonferansen.

Medlemmene i Natteravnrådet skal jobbe for å fremme natteravnvirksomheten nasjonalt og i de geografiske områdene de representerer.

Natteravnrådet kan ta opp saker av betydning for natteravnvirksomheten. Natteravnrådet kan etter å ha hentet inn nødvendige opplysninger, og i tråd med de etiske retningslinjenene, treffe/anbefale avgjørelser i de enkelte saker. Synspunkter kan også hentes inn fra natteravngruppene.

Natteravnrådet møtes 2-3 ganger i året og avholder videokonferanser ved behov.

Dersom du ønsker kontakt med Natteravnrådet send e-post til: natteravnraadet.norge@gmail.com