Natteravn styret

Gunn K. Garvik

Leder i Bergen

Ketil Pedersen

Nestleder, Bergen

Knut Stornæs

Styremedlem

Unni Jones

Varamedlem

Natteravnenes administrasjon har ansvaret for daglig drift og tar i mot alle henvendelser som omhandler Natteravnene i Bergen Sentrum.

Åpningstider og telefontider:
Mandag-fredag: 09:00 - 16:30 og Fredag-Lørdag: 20:30 - 03:30

For henvendelser som haster, ta direkte kontakt med en fra administrasjonen.
Har du innspill eller tips til saker, send oss en e-post til post@natteravnbergen.no

Sekretariatet

Dersom man ønsker å starte en ny natteravngruppe er det sekretariatet man kontakter

Natteravnrådet

Et demokratisk valgt organ som representerer fellesskapet av grupper som er tilknyttet Natteravnene Norge

Tryg

Tryg Forsikring er hovedsamarbeidspartner og en viktig sammarbeidspartner for Natteravnene Norge.