Tryg - Sammarbeidspartner

Tryg- Natteravnene Norge sin hovedsamarbeidspartner

Tryg Forsikring er hovedsamarbeidspartner for Natteravnene Norge. Samarbeidet ble innledet på midten av 90-tallet og Tryg har siden da vært en viktig støttespiller for Natteravnene Norge.

Sekretariatet

Dersom man ønsker å starte en ny natteravngruppe er det sekretariatet man kontakter

Natteravnrådet

Et demokratisk valgt organ som representerer fellesskapet av grupper som er tilknyttet Natteravnene Norge

Tryg

Tryg Forsikring er hovedsamarbeidspartner og en viktig sammarbeidspartner for Natteravnene Norge.

Økonomisk støtte

Som en sentral del av samarbeidet avgir Tryg personalressurser til Natteravnsekretariatet . Sekretariatet holder til ved Trygs norske hovedkontor i Bergen. 

Gjennom økonomisk støtte sørger Tryg for at Natteravnsekretariatet har midler til å kjøpe inn natteravnjakker og annet natteravnutstyr som distribueres til natteravngruppene. Som Natteravnenes hovedsamarbeidspartner sponser Tryg også den nasjonale natteravnkonferansen som arrangeres annethvert år i Bergen. Konferansen skal bidra til kunnskapsdeling, erfaringsutveksling og inspirasjon til det lokale natteravnarbeidet.

Tryg har opprettet en ulykkes- og kriseforsikring som dekker alle som går natteravn. Forsikringen gjelder under natteravning og direkte på vei til eller fra natteravning. Forsikringen er gratis, og gruppene trenger ikke å foreta seg noe for at de frivillige som går natteravn skal være dekket.